مشاور ارشد سازمان بهداشت جهانی با بیان این كه در سرتاسر دنیا میزان بروز افسردگی در زنان بیش از مردان است، گفت: آمارهای به دست آمده از پژوهش‌های ایرانی حاكی از آن است كه این رقم بیش از 22 درصد (حدود 25 درصد) است.

دکتر احمد محیط روانپزشک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این که آگاهی مردم نسبت به این حالت به علت افزایش میزان سواد و نیز ادغام بهداشت روانی در دیگر خدمات بهداشتی بیشتر شده است، افزود: افسردگی در زنان و جوانان مسئله عمده‌ای است که علل بسیار متفاوت جسمی، ارثی، روانی و اجتماعی را دارد.

این روانپزشك معتقد است که در حیطه روانپزشکی، هر چه از دو مقوله افسردگی و اعتیاد سخن گفته شود، کم است.

بهترین داروهای گیاهی جهان

بهترین روش لاغری در دنیا

اطلاعات كامل از گیاهان داروئی